FARBIARSKÉ SKÚŠKY STAVAČOV A MALÝCH PLEMIEN

KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV 2016

18.6.2016, Radošina

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov v spolupráci s PZ Havran l.Radošina usporiadajú dňa 18.06.2016 Farbiarske skúšky stavačov

Uzavierka prihlášok: 10.06.2016

Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com

Riaditeľ skúšok 

Marián Ondrejka, predseda PZ Havran l. Radošina

ORGANIZÁTORI

členovia klubu KCHSHS ! členovia PZ Havran l. Radošina

Program

07:45  zraz účastníkov na poľ. dome PZ Havran l. Radošina

08:00  prezentácia, veterinárna prehliadka

08:15  slávnostné otvorenie a žrebovanie FSS a FSMP

08:30  odchod do revíru

15:00  vyhodnotenie a ukončenie skúšok

ŠTARTOVNÉ
  • Štartovací poplatok pre SHS: 20 EUR
  • Ostatné plemená stavačov a malých plemien: 30 EUR
Výbor KCHSHS si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže.
Štartovné môžte uhradiť na 2044222456/0200
Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ POKYNY

FSS sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovníckych psov.

Veterinárne pokyny

Pri veterinarnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže.$ Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE FSS KCHSHS 2016

FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV KCH SHS 2016 PROPOZICIE.PDF

FSS 2016 PROPOZICIE.001 FSS 2016 PROPOZICIE.002