MEDZINÁRODNÝ POHÁR KCHSHS 2016

Podolie, 17.09.2016

MEDZINÁRODNÝ POHÁR KCHSHS 2015

Podolie, 03.10.2015

MEDZINÁRODNÝ POHÁR KCHSHS 2014

Radošina, 04.10.2014