FARBIARSKE SKÚŠKY KCH SHS 2016

Radošina, 18.06.2016

Uzávierka prihlášok: 10.06.2016

FARBIARSKE SKÚŠKY KCHSHS 2015

Radošina, 11.07.2015

FARBIARSKE SKÚŠKY KCHSHS 2014

Radošina, 28.06.2014