MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL 2017

15.-16.4.2017, KOPČANY

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK: 09.04.2017

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov v spolupráci s PS BAŽANT KOPČANY (Kopčany) usporiada dňa 15.-16.04.2017 Medzinárodný Field Trial so zadávaním titulov C.A.C.I.T., C.A.C.T.

ORGANIZÁTOR

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov

PROGRAM

08:00  zraz účastníkov (Penzión Luna, Kopčany)

(miesto upresnené na tel.č..: +421 905 111 622)

08:30  otvorenie, veterinárna prehliadka a žrebovanie

09:00  odchod do revíru

15:00  ukončenie, vyhlásenie výsledkov

18:30  slávnostná večera (ubytovaný: zdarma/ neubytovaný 7EUR)

ŠTARTOVNÉ

Štartovací poplatok pre SHS: 20EUR / iné plemeno: 35EUR

Derby bez ohľadu na plemeno: 20 EUR/pes.

Štartovné sa platí na mieste.

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje organizátor podujatia.

Cena je 26 EUR/osoba. (V cene sú  raňajky, slávnostná večera)

rezervácia ubytovania: +421 905 111 622/ tajomnik.shs@gmail.com

VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Preteky sa budú posudzovať podľa platných pravidiel pre FT. Rozhodcovský zbor deleguje  ústredie SPZ. MFT sa koná za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

VETERINÁRNE POKYNY:

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Z MFT budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL 2016

9.-10.APRÍL 2016, KOPČANY

Prvý ročník MFT pod záštitou Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov dopadol aj napriek horšiemu počasiu na výbornú. Išlo nám hlavne o zabezpečenie kvalitnej akcie a o zviditelnenie klubu chovateľov nášho národného plemena, zabezpečiť príjemnú atmosféru pre štartujúcich a dokázať, že aj slovenský hrubosrstý stavač môže, či už teraz alebo v budúcnosti, pretekať na takýchto medzinárodných podujatiach.
Akcia sa konala v rozsiahlom a kvalitnom revíri v Kopčanoch na Záhorí. Zveri bol dostatok. Na akcii posudzovali štyria rozhodcovia. Hlavným rozhodcom bol Ľubomír Knap (SK), Zoltán Války (SK), Ján Racs (SK) a Jozef Slavík (CZ). Káždý deň súťaže štartovali v skupine derby (pre mladých) štyria zástupcovia plemena slovenského hrubosrstého stavača.
Prvý deň bolo horšie počasie, pršalo, štartovalo len 10 psov. Päť psov v skupine derby a päť psov v hlavnej súťaži. Prvý deň bodovali dve suky. Maďarský krátkosrstý stavač AWA GRETA od NUPACKE TVRZE, s vodičkou Zuzanou Nežnou, bodovala s 11 bodmi v skupine derby so známkou VD. Víťazom prvého dňa súťaže sa stala suka maďarský krátkosrstý stavač BRIEN BEST z Karpatských Lúk (13 bodov) so známkou VD v skubine derby s vodičkou Monikou Pírovou.
Drúhý deň sa počasie trochu vylepšilo. Štartovalo 17 psov. Väčšina štartujúcich sa dostala do zveri podobne ako prvý deň. Víťazom sa stal bretónsky stavač IDAIE de PASSEMARAIS (14 bodov) so známkou VD s vodičkou Petrou Janíkovou z Českej republiky. Víťazi každého dňa dostali okrem pohára a diplomu aj 20kg špičkového krmiva značky FARMINA od nášho partnera spoločnosti Pharmacopola.
Všetkým psom, ktorí uspeli gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
 Kynológii a stavačom zdar.
[raw]
PROPOZÍCIE PRE MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL 2016

MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL PROPOZÍCIE 2016

FIELD TRAIL PROPOZICIE (kópia).001 FIELD TRAIL PROPOZICIE (kópia).002

 

[/raw]