kynologický kalendár 2017

Prehľadný kalendár všetkých kynologických podujatí organizovaných Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov a SPZ na rok 2017.