kynologický kalendár 2023

Prehľadný kalendár všetkých kynologických podujatí organizovaných Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov a SPZ na rok 2023.