Pracovný štandard

Pracovný štandard Slovenského hrubosrstého stavača definuje charakteristické vlastnosti tohto plemena pri využití v poľovníckej praxi s prihliadnutím na morfologickú stavbu plemena a jeho vrodené pracovné vlastnosti.

Charakteristika plemena:

Slovenský hrubosrstý stavač patrí do skupiny kontinentálnych hrubosrstých stavačov .
Je vhodný na všestrannú prácu, pracuje výborne v lese, na vode i na poli. Je vhodný k lovu drobnej zveri i k dohľadávke srnčej zveri. Používa s k práci pred výstrelom ale i k práci po výstrele. Je priateľský k ľudom ale dostatočne ostrý na škodnú zver.

Pracovný štýl:

Slovenský hrubosrstý stavač prehľadáva terén razantným a priestranným cvalom. V obtiažnom teréne sa toleruje i pomalší pohyb hlavne pri overovaní prítomnosti zveri. Systém prehľadávania terénu zodpovedá vegetácii a konfigurácii terénu.. Overovanie stôp, ak je krátke a oprávnené sa toleruje. Slovenský hrubosrstý stavač je plemeno určené k všestrannej práci a preto je jeho záujem o stopu zveri resp. jej overenie požadovanou vlastnosťou. V teréne sa pohybuje ľahko, pričom z neho vyžaruje chuť vyhľadať zver. Hlava je pri hľadaní nesená v úrovni resp. mierne nad úrovňou chrbta. Nesenie hlavy však nie je nemenné , naopak pes musí reagovať na rôzne pachy tak, aby dôkladne prehľadal terén a neprechádzal zver ktorá sa tam nachádza.

Vystavovanie:

Vystavovanie psa je pevné. Pes vystavuje v stoji, je pri ňom nehybný a nos smeruje ku zveri. Niekedy pes pri náhlom narazení na pach zveri zastaví náhle z plného behu. Typickejšie pre SHS je však spomalenie pri navetrení zveri , overenie si pachu s vysokým nosom , postúpenie proti smeru šíriaceho sa pachu a po spoľahlivom overení si pachu vystavenie v typickej polohe t.j. v stoji s mierne pokrčenými končatinami natiahnutým krkom a hlavou s nosom v smere zveri.

Postupovanie:

Ak sa zver vzďaľuje, pes postupuje samostatne za jej pachom. Postupovanie musí byť štýlové, razantné, nie však príliš rýchle a pes nesmie pri ňom vyraziť zver samostatne. Postupovanie na povel musí byť spontánne, dávajúce istotu pes si udržuje kontakt so zverou až do povelu na jej vyrazenie resp. vyrazenie zveri vodičom. Odmietnutie postupovať za zverou je hrubá chyba.
Nemôžeme však od psa vyžadovať postupovanie ak vystavil zver nakrátko resp. je v jeho bezprostrednej blízkosti, čo mu znemožňuje postupovať ďalej

Prinášanie:

Slovenský hrubosrstý stavač je pes určený pre prácu pred i po výstrele. Dohľadávanie a prinášanie drobnej a škodlivej zveri je preto preňho vrodené. Prinášanie zveri zo zeme i z vody musí byť spontánne, radostné a rýchle. Zver musí prinášať v plnej papuli s pevným úchopom.

Spracoval: Ing. Jozef Jursa CSc. v spolupráci s KCH SHS