výbor Klubu slovenských hrubosrstých stavačov
predseda klubu Peter Bíly actanonverba.kennel@gmail.com
tajomník a ekonóm klubu Eleonóra Vlašičová tajomnik.shs@gmail.com, nora.vlasicova@gmail.com
podpredseda Michal Puk michal.puk@azet.sk
tlačový referent Tlačový referent tajomnik.shs@gmail.com
poradca chovu Marián Konečný kynologia@polovnictvo.sk
výcvikár Pavol Kemka pavolkemka@gmail.com
matrikár Michal Augustovič michal.augustovic@gmail.com
člen Andrej Siget asiget@centrum.sk
člen Zuzana Kršteníková zuzana.krstenikova@gmail.com
KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA

predseda                                    Ján Gúčik                           jgucik@gmail.com       
člen Štefan Bada
člen Jozef Jančovič

ZÁPISNICE & UZNESENIA

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 29.04.2019, RADOŠINÁ

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 29.04.2018, Radošiná

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 25.03.2017, VLČKOVCE

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 27.03.2016, MALÝ LAPAŠ

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 31.05.2015, RADOŠINA

Zápisnica