výbor Klubu slovenských hrubosrstých stavačov
predseda klubu Andrej Siget asiget@centrum.sk
tajomník Veronika Vallová tajomnik.shs@gmail.com
podpredseda Peter Bíly
Jana Vallová
actanonverba.kennel@gmail.com
amcock@alconet.sk
poradca chovu Marián Konečný kynologia@polovnictvo.sk
výcvikár Michal Puk mp26041979@gmail.com
matrikár Daniela Šajarová daniela.sajarova@gmail.com
ekonóm Jozef Jančovič
člen + pomocný výcvikár Ľubomír Randa luboranda@gmail.com
KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA
predseda                                    Pavol Kemka                          pavolkemka@gmail.com   
člen Jozef Pál
člen Jozef Jamrich

ZÁPISNICE & UZNESENIA

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 29.04.2019, RADOŠINÁ

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 29.04.2018, Radošiná

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 25.03.2017, VLČKOVCE

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 27.03.2016, MALÝ LAPAŠ

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 31.05.2015, RADOŠINA

Zápisnica