výbor Klubu slovenských hrubosrstých stavačov
predseda klubu Peter Bíly actanonverba.kennel@gmail.com
tajomník a ekonóm klubu Eleonóra Vlašičová tajomnik.shs@gmail.com, nora.vlasicova@gmail.com
podpredseda Michal Puk michal.puk@azet.sk
tlačový referent Adrián Haďunga adrian.hadunga@gmail.com
poradca chovu Marián Konečný kynologia@polovnictvo.sk
výcvikár Pavol Kemka pavolkemka@gmail.com
matrikár Michal Augustovič michal.augustovic@gmail.com
člen Andrej Siget asiget@centrum.sk
člen Zuzana Kršteníková zuzana.krstenikova@gmail.com
KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA

predseda                                    Ján Gúčik                           jgucik@gmail.com       
člen Štefan Bada
člen Jozef Jančovič

ZÁPISNICE & UZNESENIA

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 25.03.2017, VLČKOVCE

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 27.03.2016, MALÝ LAPAŠ

Zápisnica 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KCHSHS 31.05.2015, RADOŠINA

Zápisnica