Vitajte na stránkach Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.

Na našej stránke sa dozviete niečo o našom ušľachtilom národnom plemene, o stavačoch a o poľovnej kynológii. Stránka je určená pre chovateľov a priaznivcov slovenského hrubosrstého stavača, ako aj pre laickú verejnosť. Fungujeme ako občianske združenie, právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov slovenských hrubosrstých stavačov, ako aj ostatných priaznivcov a záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena. Účelom klubu je starostlivosť o chov, zušľachťovanie plemena, rozširovanie plemena a zvyšovanie jeho použiteľnosti pre potreby poľovníctva, ako aj skvalitňovanie vlastností plemena.

Ak sa vám myšlienka nášho klubu a myšlienka národného plemena páči ste vítaní aj v našej členskej základni a môžete využívať výhody členstva v našom klube a podieľať sa na rozširovaní a propagácii nášho národného plemena (SHS).

 cAV__0784