NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES

NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES

Podmienkou účasti každého, kto má záujem svojho psa  prihlásiť do súťaže o najlepšieho výstavného psa KCH SHS, je zaslanie fotokópií posudkov z výstav na adresu klubu (Štefánikova 10,  Bratislava) do konca februára 2018.  Výbor klubu následne  vyhodnotí výsledky. 

  1. cena  40 kg prémiového krmiva
  2. cena  20 kg prémiového krmiva
  3. cena  8 kg prémiového krmiva

PODMIENKY ÚČASTI

  • riadne členstvo v klube chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
  • zaslanie kópií posudkov z výstav/súťaží štruktúram klubu
  • do súťaže je možné prihlásiť len psov v majetku členov KCH SHS
  • výbor klubu má právo si vyžiadať pre upresnenie ďalšie materiáli potvrdujúce jednotlivé výsledky a účasť na danom podujatí

KRITÉRIA HODNOTENIA

nád.

veľ.nád.

d.

v.d.

výb.

víť.tr.

R.CAC

CAC

R.CACIB

CACIB

Klub.víť

BOB

BOG

BIS

obl.v.

3

6

1

3

6

10

15

25

35

nár.v.

5

10

1

5

10

15

17

20

25

35

40

medz.v

10

15

1

10

15

20

22

25

27

30

35

50

100

svet.v.

20

30

10

15

20

25

30

35

40

50

75

100

200

klub.v.

20

30

1

10

15

20

22

25

40

45

50

 

Súťaže v zahraničí sa hodnotia ako porovnateľné domáce akcie, zväčšené koeficientom 1,2  (o+20 %) za reprezentáciu klubu v zahraničí. Všestranné skúšky v zahraniči (memoriál) sa hodnotia ako všestranné skúšky na Slovensku zväčšené koeficientom 1,2 (o + 20%) Víťazom súťaže sa stane pes, ktorý získa a zdokladuje klubu najväčší počet bodov zo skúšok absolvovaných v období 1.1.2017 – 31.12. 2017 podľa tabuľky hodnotiacich kritérií

PROPOZICIE SUTAZE:

PROPOZICIE NAJLEPSI VYSTAVNY PES 2017

VYSTAVNY:PRACOVNY PES 2017.002

 

Comments are closed.