PRÍSPEVOK NA CHOVATEĽSKÚ ČINNOSŤ

Príspevok SPZ pre národné plemená spočíva v zľavnenom poplatku za preukaz o pôvode, kde sa pri odchovoch SHS platí 5 €/ks (ostatné plemená platia 15 €/ks).

PRÍSPEVKY ZA ÚČASŤ NA MEMORIÁLI Jozefa Kadleca a Kolomana Slimáka

  • MJK, MKS s ocenením I.c – 200 EUR
  • MJK, MKS s ocenením II.c – 150 EUR
  • MJK, MKS s ocenením III.c – 100 EUR

Príspevok bude vyplatený majiteľovi SHS na základe ním zaslanej žiadosti s vydokladovaním výsledku skúšok. Súčasťou žiadosti musí byť aj číslo účtu, na ktorý bude príspevok vyplatený.