NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES

NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES

Podmienkou účasti každého, kto má záujem svojho psa prihlásiť do súťaže o najlepšieho pracovného psa  KCHSHS, je zaslanie fotokópií rozhodcovských tabuliek zo skúšok na adresu  klubu (Štefánikova 10, Bratislava) do konca februára 2018. Výbor klubu následne vyhodnotí výsledky.

1. cena   40 kg prémiového krmiva

2. cena 20 kg prémiového krmiva

3. cena 8 kg prémiového krmiva

PODMIENKY ÚČASTI
  • riadne členstvo v klube chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
  • zaslanie kópií rozhodcovských tabuliek skúšok štruktúram klubu
  • do súťaže je možné prihlásiť len psov v majetku členov KCH SHS
  • výbor klubu má právo si vyžiadať pre upresnenie ďalšie materiáli potvrdujúce jednotlivé výsledky a účasť na danom podujatí
KRITÉRIA HODNOTENIA
HODNOTIACE KRITÉRIA

CACIT/

R.CACIT

CACT

Res.

CACT

I. c

výb./titul

II. c

v.d.

III. c

d.

SKÚŠKY VLÔH

10

5

3

JESENNÉ SKÚŠKY

20

15

10

15

10

5

LESNÉ SKÚŠKY

15

10

5

VODNÁ PRÁCA

15

10

5

FARBIARSKE SKÚŠKY

10

5

3

VŠESTRANNÉ SKÚŠKY

45 / 38

35

30

25

20

15

MEMORIÁL JOZEFA KADLECA

45

35

30

25

20

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

50 / 45

40

35

30

25

20

MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

60 / 50

40

35

30

25

20

NÁRODNÝ FIELD TRIAL

30

25

15

10

5

MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL

40 / 35

30

25

20

10

5

POHÁR KCH SHS

45 / 38

35

30

25

20

15

NÁRODNÁ SÚŤAŽ a JSS s titul. CACT

45 / 38

35

30

25

20

15

Súťaže v zahraničí sa hodnotia ako porovnateľné domáce akcie, zväčšené koeficientom 1,2  (o+20 %) za reprezentáciu klubu v zahraničí. Všestranné skúšky v zahraniči (memoriál) sa hodnotia ako všestranné skúšky na Slovensku zväčšené koeficientom 1,2 (o + 20%) Víťazom súťaže sa stane pes, ktorý získa a zdokladuje klubu najväčší počet bodov zo skúšok absolvovaných v období 1.1.2017 – 31.12. 2017 podľa tabuľky hodnotiacich kritérií

Comments are closed.