Členská prihláška Klubu chovateľov SHS

Záujemcovia o členstvo v KCH SHS vyplnte priloženú prihlášku a zašlite na adresu uvedenú v prihláške.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE:
PRIHLÁŠKA KCH SHS

PRIHLÁŠKA ŠTENIEC KLUBU CHOVATEĽOV SHS

Pre prihlásenie šteniat vyplnte dole uvedenú prihlášku a zašlite na adresu: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 81105 Bratislava.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE:
PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT

PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKY

Vyplnte priloženú prihlášku a zašlite e-mailom na tajomnik.shs@gmail.com alebo poštou na adresu KCHSHS, Štefánikova 10, 81105 Bratislava.

PRÍHLÁŠKA NA ZASLANIE E-MAILOM:
PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKY.DOC

 

PRÍHLÁŠKA NA ZASLANIE POŠTOU:
PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKY.PDF

PRIHLÁŠKA NA ODBER KRMIVA ZA ZVÝHODNÉ CENY

(LEN PRE ČLENOV)

Členovia KCH SHS majú zvýhodnené ceny krmív z veľkoobchodného chovateľského cenníka navyše znížené o ďalších 15%. Zvýhodnený cenník je platný len pre členov KCH SHS.
Pre registráciu vyplnte priložený registračný formulár a zašlite na uvedenú adresu emailom alebo poštou.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA ZASLANIE POŠTOU:
Registračný formulár KCH SHS.PDF

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA ZASLANIE E-MAILOM:
Registračný formulár KCH SHS.XLS

PRIHLÁŠKA NA ŠPECiÁLNU VÝSTAVU SHS

(Svätý Anton 2.9.2017)

Vážení členovia,

tento rok sme sa rozhodli využiť na prihlásenie na špeciálnu výstavu online systém www.onlinedogshows.sk ,kde sa môžete zaregistrovať a prihlásiť na túto výstavu.

Od 2.8.2017 akceptujeme iba prihlášky poslané cez online systém. Tešíme sa na vašu účasť.

Ak by ste mali problém s prihlásením, kontaktuje nás e-mailom na adrese: tajomnik.shs@gmail.com.

Klub chovateľov SHS
Śtefánikova 10
811 05 Bratislava
PRIHLÁŠKA ONLINE:  WWW.ONLINEDOGSHOWS.SK
POZVÁNKA – PROPOZÍCIE.PDF