VÝCVIKOVÝ VÍKEND KCHSHS 2016

26.-28. AUGUST 2016, KOPČANY

Uzavierka prihlášok: 22.8.2016

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov usporiadajú dňa 26.-28.08.2016 Výcvikový vÍkend Klubu chovateľov SHS. Výcvik je určený pre všetkých členov KCHSHS a bude zameraný na nácvik práce v lese, na poli a vo vode. Výcvik je určený pre všetky stavače.

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK: 22.08.2016

Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com

HOSTIA 

Marián Korič – medzinárodný rozhodca pre výkon a exteriér

Ladislav Balogh – medzinárodný rozhodca pre výkon

ORGANIZÁTORI

členovia klubu KCHSHS

PROGRAM

PIATOK 26.08.2016

08:30  Zraz Kopčany

09:00 – 12:00  Tréning

12:00 – 14:00  Obed

14:00 – 16:00 Prednášky

16:30 – 20:00  Tréning

20:30 Večera

SOBOTA 27.08.2016

06:30 – 9:00  Tréning

9:30 – 10:30 Raňajky

10:30 – 12:30 Tréning (nácvik  handling, prednášky)

13:00 – 14:30 – Obed

15:00 – 16:30 – Prednášky

16:30 – 20:00 Tréning

20:30 Večera

NEDEĽA 28.08.2016

06:30 – 9:00  Tréning

9:30 – 10:30 Raňajky

10:30 – 14:00 Tréning/ práca

Zmena programu je vyhradená podľa počasia.

POPLATOK
  • Cena: 65 EUR
  • V cene je zahrnuté ubytovanie a strava.
  • Cena zahŕňa jedného účastníka s jedným psom.
  • Ubytovanie je možné so psom na izbe.
Štartovné môžte uhradiť na 2044222456/0200
Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ POKYNY

Na výcvikový víkend je potrebné priniesť vhodnú obuv, pomôcky pre výcvik, oblečenie do dažďa, očkovací preukaz psa a dobrú náladu.

Viac informácií na: +421 905 111 622 

PROPOZÍCIE VÝCVIKOVÝ VÍKEND KCHSHS 2016

VÝCVIKOVÝ VÍKEND KCH SHS 2016 PROPOZICIE.PDF

vycvikovy taborvycvikovy tabor 1