ŠPECIÁLNA VÝSTAVA

2.9.2017, SVÄTÝ ANTON

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK: 23.08.2017

PRIHLÁŠKA ONLINE:  WWW.ONLINEDOGSHOWS.SK

Vážení členovia,

klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov srdečne pozýva majiteľov, priaznivcov a fanúšikov na druhý ročník Špeciálnej výstavy klubu. Tešíma sa na Vás a Vašich psíkov.

Tento rok sme sa rozhodli využiť na prihlásenie na špeciálnu výstavu online systém www.onlinedogshows.sk ,kde sa môžete zaregistrovať a prihlásiť na túto výstavu. Od 2.8.2017 akceptujeme iba prihlášky poslané cez online systém. Tešíme sa na vašu účasť. Ak by ste mali problém s prihlásením, kontaktuje nás e-mailom na adrese: tajomnik.shs@gmail.com.

ROZHODCA

Pavel Navrátil(CZ)

VÝSTAVNÝ VÝBOR
 • Riaditeľ výstavy: Peter Bíly
 • Ekonóm výstavy: Eleonóra Vlašičová
 • Organizačný výbor: Michal Puk, Pavol Kemka, Michal Augustovič
 • Výstavná kancelária: Marián Konečný, Eleonora Vlašičová
 • Komisia pre protesty: Maríán Konečný, Peter Bíly
 • Veterinárna služba: ŠVS Banská Štiavnica
POPLATKY:
 • Výstavný poplatok: 25 EUR
 • Každý ďalší pes: 20 EUR
TRIEDY:
 • šteniat – od kompl. očkovania do 6 mesiacov
 • dorastu – vek od 6 do 9 mesiacov
 • mladých – vek od 9 do 18 mesiacov
 • stredná – vek od 15 do 24 mesiacov
 • otvorená – vek od 15 mesiacov
 • pracovná – vek od 15 mesiacov + pracovný certifikát
 • šampiónov – vek od 15 mesiacov + šampionát
 • čestná – vek od 15 mesiacov
 • (mimo konkurenciu, titul CH, ICH, NV, KV, VŠV)
 • veteránov – jedinci starší ako 8 rokov
PROGRAM

8:30 – 9:30 hod. – Príjem psov

9:45 hod. – Otvorenie výstavy

10:00 hod. – Posudzovanie v kruhu

VŠEOBECNÉ USTANOVANIA:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

VETERINÁRNE POKYNY:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

PRIHLÁŠKA ONLINE:  WWW.ONLINEDOGSHOWS.SK
POZVÁNKA- PROPOZÍCIE.PDF

SPECIALNA VYSTAVA 1.002

 

Comments are closed.