POHÁR SV.HUBERTA

30.9.2017, KOPČANY

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2016

Klub chovateľov SHS v spolupráci s PS BAŽANT KOPČANY Vás pozývajú na Pohár Sv.Huberta. Súťaž je zameraná na individuálny lov pernatej zveri so stavačom alebo španielom, ktorej cieľom je zdokonaliť športového ducha lovca, jeho kooperáciu so psom v duchu fair play a rešpekt k prírode.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2016

Prihlášky posielajte písomne na adresu: KCH SHS, Štefánikova 10, 81105 Bratislava alebo emailom na adresu tajomnik.shs@gmail.com.
ORGANIZÁTORI
  • členovia klubu KCHSHS
  • PS Bažant Kopčany
PROGRAM

08:00 Zraz účastníkov v Kopčanoch (žrebčín Márie Terézie – miestny kaštieľ, info na tel.č..: +421 905 111 622, Peter Bíly)
08:30 Veterinárna prehliadka a otvorenie súťaže
09:00 Odchod do revírov
15:00 Záverečné posedenie a slávnostný obed

ŠTARTOVNÉ
  • Plemeno SHS: 35 EUR
  • Iné plemená: 40 EUR
Štartovné môžete uhradiť na čislo účtu, IBAN: SK87 0200 0000 0020 4422 2456
Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Na pohári sa bude skúšať v zmysle platných medzinárodných pravidiel FCI. Rozhodcovský zbor deleguje ústredie SPZ. Pohár sa koná za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Súťažiaci musia mať všetky potrebné doklady dovoľujúce lov so streľnou zbraňou.

VETERINÁRNE POKYNY

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE POHÁRA SV. HUberta 2017

Pohár Sv. Huberta 2017 – PROPOZÍCIE

POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.001 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.003 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.002 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.004

Comments are closed.