JESENNÉ SKÚŠKY

1.10.2017, KOPČANY

Uzávierka prihlášok: 25.9.2017

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov a PS Bažant Kopčany usporiadajú dňa 01.10.2017 jesenné skúšky vlôh stavačov.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2017

Prihlášky posielajte na tajomnik.shs@gmail.com

RIADITEĽ SKÚŠOK 

Ing. Ján Kotvan

ORGANIZÁTORI

členovia klubu KCHSHS

členovia PS Bažant Kopčany

PROGRAM

07:45  – zraz účastníkov v penzióne Luna, Kopčany

08:00  – prezentácia, veterinárna prehliadka

08:15  – slávnostné otvorenie a žrebovanie

08:30  – odchod do revíru

15:00  – vyhodnotenie a ukončenie skúšok

ŠTARTOVNÉ
  • Štartovací poplatok pre SHS:  25 EUR
  • Ostatné plemená stavačov:  35 EUR
Výbor KCHSHS si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže.
Štartovné môžete uhradiť na 2044222456/0200
Prihlášky posielajte  na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ POKYNY

JSS sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov.

VETERINÁRNE POKYNY

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE JSS KCHSHS KOPČANY 2017

JESENNĚ SKÚŠKY STAVAČOV KCH SHS 2017 KOPČANY PROPOZICIE.PDF

JSS 2017 PROPOZICIE .001 JSS 2017 PROPOZICIE .002

Comments are closed.