PRÍSPEVOK NA CHOVATEĽSKÚ ČINNOSŤ

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo príspevok na chovateľskú činnosť pre plemená slovenský hrubosrstý stavač a slovenský čuvač.

Pri zápise vrhu uvedených dvoch plemien bude poskytnutá úľava na poplatkoch plemennej knihe. Namiesto doterajšieho poplatku za každý vydaný preukaz o pôvode bude celý vrh bez ohľadu na počet šteniat zapísaný za paušálny poplatok 10 EUR za zápis vrhu. V prípade exportu aspoň 1 šteňaťa vo veku do 6 mesiacov sa zľava neuplatňuje, plemennej knihe uhrádza chovateľ plnú sumu poplatkov. (Platí len pre členov klubu.)

PRÍSPEVOK ZA ÚČASŤ NA SKÚŠKACH POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI PSOV

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo príspevok pre plemeno slovenský hrubosrstý stavač za účasť na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov nasledovne:

  • JSS s ocenenim I.c 50 EUR
  • JSS s ocenením II.c 40 EUR
  • VSS s ocenením I.c 100 EUR
  • VSS s ocenením I.c 80 EUR
  • MUK, MKS s ocenením I.c 150 EUR
  • MUK, MKS s ocenením II.c 100 EUR
  • MUK, MKS s ocenením III.c 70 EUR

Príspevok bude vyplatený majiteľovi SHS na základe ním zaslanej žiadosti s vydokladovaním výsledku skúšok. Súčasťou žiadosti musí byť aj číslo účtu, na ktorý bude príspevok vyplatený.